Oferujemy Państwu,
nitownice pneumatyczne WK-1 i WK-2 do
nitowania okładzin hamulcowych w pojazdach ciężarowych przyczepach, naczepach, autobusach, itp.
     Nitownice wykonano i wyposażono
w podzespoły aktualnie produkowane w Polsce.
     Wieloletnia eksploatacja naszych urządzeń
wykazała 100% niezawodności.

Stworzyliśmy nitownicę WK-2, która posiada ruchomy stolik odchylony do przodu.
W przypadku konieczności nitowania okładzin
pośrodku, występuje trudność w podstawieniu szczęki pod zakuwak.
Nitownica WK-2 poprzez ruchomy stolik ułatwia pracę w takiej sytuacji.
     Nitownice WK-1 i WK-2 posiadają zakuwaki do nitowania nitami
aluminiowymi - pełnymi, rurkowymi lub półrurkowymi - miedzianymi,
mosiężnymi lub stalowymi o średnicy O 5, 6, 8, 10.

  W wyposażeniu znajduje się również zestaw wybijaków
do nitówO 5, 6, 8, 10.
     Nitownice WK-1 i WK-2 posiadają deklarację zgodności spełniającą
wymagania określone w dyrektywie 98/37/WE.
     Urządzenia zostały wykonane zgodnie z normami
zharmonizowanymi i krajowymi.

Nitownice posiadają oznakowanie CE